رستوران پیتزا پاپیون (شعبه 1)

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا سیسیلی (یک نفره)
ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
15,000 تومان
پیتزا سیسیلی (دو نفره)
ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
17,500 تومان
پیتزا چیکن (یک نفره)
فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
20,000 تومان
پیتزا چیکن (دو نفره)
فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ،فلفل دلمه
23,000 تومان
پیتزا ویکتوریا (یک نفره)
ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
16,000 تومان
پیتزا ویکتوریا (دو نفره)
ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا پپرونی (تند)(یک نفره)
ژامبون و کالباس تند پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ
15,500 تومان
پیتزا پپرونی (تند)(دو نفره)
ژامبون و کالباس تند پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ
18,000 تومان
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
ذرت،نخود فرنگی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
15,000 تومان
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
ذرت،نخود فرنگی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
17,500 تومان
پیتزا یونانی (یک نفره)
گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
22,000 تومان
پیتزا یونانی (دو نفره)
گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
25,000 تومان
پیتزا استیک (یک نفره)
راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
22,000 تومان
پیتزا استیک (دو نفره)
راسته گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
25,000 تومان
پیتزا آلفردو (دو نفره)
فیله مرغ، سس آلفردو، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
24,000 تومان
پیتزا زبان (یک نفره)
فیله زبان، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
23,000 تومان
پیتزا زبان (دو نفره)
فیله زبان، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
26,000 تومان
پیتزا شیکاگو (یک نفره)
ژامبون مرغ و گوشت تند، کالباس، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
16,000 تومان
پیتزا شیکاگو (دو نفره)
ژامبون مرغ و گوشت تند، کالباس، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
19,000 تومان
پیتزا تاگو (تند) (یک نفره)
گوشت چرخ کرده تند، پنیر پیتزا، کاهو، سس مخصوص، چیپس
22,000 تومان
پیتزا تاگو (تند) (دو نفره)
گوشت چرخ کرده تند، پنیر پیتزا، کاهو، سس مخصوص، چیپس
25,000 تومان
پیتزا دوستداران گوشت (یک نفره)
راسته گوساله، پنیر پیتزا، گوشت چرخ کرده
23,000 تومان
پیتزا دوستداران گوشت (دو نفره)
راسته گوساله، پنیر پیتزا، گوشت چرخ کرده
26,000 تومان
پیتزا آلفردو (یک نفره)
فیله مرغ، سس آلفردو، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
21,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ رست بیف (یک نفره)
راسته گوساله
15,000 تومان
ساندویچ رست بیف (دو نفره)
راسته گوساله
17,000 تومان
ساندویچ چیکن (یک نفره)
فیله مرغ
12,500 تومان
ساندویچ چیکن (دو نفره)
فیله مرغ
14,000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ (یک نفره)
ژامبون
9,500 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ (دو نفره)
ژامبون
11,000 تومان
ساندویچ هات داگ (یک نفره)
هات داگ
9,000 تومان
ساندویچ هات داگ (دو نفره)
هات داگ
10,500 تومان
ساندویچ زبان (یک نفره)
فیله زبان
15,500 تومان
ساندویچ زبان (دو نفره)
فیله زبان
17,500 تومان
ساندویچ گوشت (یک نفره)
گوشت چرخ کرده
14,000 تومان
ساندویچ گوشت (دو نفره)
گوشت چرخ کرده
16,000 تومان
ساندویچ سلامی (یک نفره)
ژامبون مرغ و کالباس
9,000 تومان
ساندویچ سلامی (دو نفره)
ژامبون مرغ و کالباس
10,500 تومان
ساندویچ پپرونی (یک نفره)
ژامبون تند پپرونی
10,000 تومان
ساندویچ پپرونی (دو نفره)
ژامبون تند پپرونی
11,500 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت (یک نفره)
ژامبون
10,500 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت (دو نفره)
ژامبون
12,000 تومان
ساندویچ میکس ژامبون
ژامبون گوشت و ژامبون مرغ
10,000 تومان
ساندویچ میکس ژامبون
ژامبون گوشت و ژامبون مرغ
11,500 تومان
ساندویچ سبزیجات (یک نفره)
ذرت و نخود فرنگی ، گوجه فرنگی
9,000 تومان
ساندویچ سبزیجات (دو نفره)
ذرت و نخود فرنگی ، گوجه فرنگی
10,500 تومان
ساندویچ سوپریمم (یک نفره)
راسته گوساله، فیله مرغ
16,000 تومان
ساندویچ سوپریمم (دو نفره)
راسته گوساله، فیله مرغ
17,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
همبرگر
7,500 تومان
چیز برگر معمولی
8,500 تومان
چیز برگر مخصوص
9,500 تومان
قارچ برگر
8,000 تومان
پاپیون برگر
12,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سیب سرخ شده
6,000 تومان
سیب سرخ شده با پنیر
8,000 تومان
سیب بلغاری
9,000 تومان
چیپس و پنیر
7,500 تومان
نان سیر مخصوص
6,000 تومان
بال مرغ تند
6,000 تومان
سالاد پاپیون
4,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سالاد پاستا
4,500 تومان
قارچ سوخاری
10,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر قوطی (ایستک)
3,000 تومان
دلستر خانواده
4,000 تومان
نوشابه خانواده
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانپیتزا پاپیون (شعبه 1) هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
20:00 تا 22:30
12:00 تا 14:00