رستوران رستوران سیمرغ طلایی

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب روسی
29,000 تومان
چلو کباب چنجه
28,000 تومان
چلو کباب سلطانی
24,000 تومان
چلو برگ ممتاز
24,000 تومان
چلو کباب اسکندری
23,000 تومان
چلو کباب بختیاری
18,000 تومان
چلو کباب لقمه
12,000 تومان
چلو جوجه مخصوص
13,000 تومان
چلو کباب وزیری
12,000 تومان
چلو مرغ سرخ شده
10,000 تومان
چلو کباب نگین دار
11,000 تومان
چلو کباب کوبیده
9,500 تومان
چلو ماهی قزل آلا
18,000 تومان
چلو لقمه سبزیجات
17,000 تومان
چلو کباب قفقازی
27,000 تومان
چلو جوجه لقمه ای
18,000 تومان
چلو جوجه حلزونی
17,000 تومان
چلو کره
4,500 تومان
چلو جوجه ممتاز
16,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
20,000 تومان
چلو کباب میکس
26,000 تومان
چلو کباب ثریایی
25,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا
20,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو خورشت روز
8,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
رولت مرغ
24,000 تومان
کیوسکی
20,000 تومان
جوجه چینی
17,000 تومان
شنیسل
17,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
فیله سوخاری
18,000 تومان
جوجه سوخاری
17,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
خوراک کوبیده
5,500 تومان
خوراک جوجه
9,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
اسکالوپ
24,000 تومان
میگو پفکی
25,000 تومان
استیک وزیری
25,000 تومان
استیک دانمارکی
30,000 تومان
استیک گوشت
35,000 تومان
نچور
20,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ماست کوچک
1,500 تومان
زیتون
2,500 تومان
سالاد
2,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
2,000 تومان
دوغ کوچک
2,500 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
ایستک قوطی
2,500 تومان
دلستر خانواده
3,500 تومان
اب معدنی بزرگ
1,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان