رستوران تهیه غذای ته چین

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب برگ معمولی
15,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
18,000 تومان
چلو جوجه مخصوص
11,000 تومان
چلو جوجه حلزونی
15,000 تومان
چلو کباب سلطانی
19,000 تومان
چلو کباب کوبیده
8,000 تومان
چلو کباب نگین دار
9,000 تومان
چلو کباب بختیاری
16,000 تومان
چلو کوبیده دو سیخ
11,000 تومان
چلو کباب وزیری
10,500 تومان
چلو کباب ثریایی
25,000 تومان
چلو کباب عربی
13,000 تومان
چلو جوجه حلزونی
15,000 تومان
جوجه با استخوان 800 گرمی
15,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
10,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو خورشت قیمه
8,000 تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان
8,000 تومان
چلو خورشت فسنجان
14,000 تومان
چلو خورشت قرمه سبزی
8,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
زرشک پلو با مرغ بریانی
9,000 تومان
ته چین مرغ
12,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد
1,500 تومان
زیتون
2,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
سبزی
2,000 تومان
ژله 1
3,000 تومان
ژله 2
4,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دوغ کوچک
1,000 تومان
دوغ بزرگ
4,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
کباب سر آشپز ته چین
20,000 تومان
کباب سرداشی
12,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
خوراک شنیسل مرغ
10,000 تومان
جوجه مخصوص هر سیخ
7,000 تومان
کوبیده هر سیخ با گوجه
5,000 تومان
خوراک کباب ثریایی
21,000 تومان
خوراک کباب عربی
9,000 تومان
خوراک کباب برگ مخصوص
14,000 تومان
خوراک کباب برگ معمولی
11,000 تومان
خوراک کباب سلطانی
15,000 تومان
خوراک کباب بختیاری
12,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانتهیه غذای ته چین هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
18:00 تا 22:30
12:00 تا 16:00