رستوران دانژه

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا مخصوص
23,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
23,000 تومان
پیتزا چیکن
23,000 تومان
پیتزا چیکن سوپریم
23,000 تومان
پیتزا زبان
30,000 تومان
پیتزا یونانی
23,000 تومان
پیتزا پپرونی
25,000 تومان
پیتزا سوپر سوپریم
28,000 تومان
پیتزا اسپایسی (تند)
23,000 تومان
پیتزا هاوانا
24,000 تومان
پیتزا مکزیکی
25,000 تومان
پیتزا وجیتا
20,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
18,000 تومان
پیتزا میگو
24,000 تومان
پیتزا رست بیف
29,000 تومان
پیتزا مزه
23,000 تومان
پیتزا برگر
22,000 تومان
های کلاس
25,000 تومان
پیتزا سیر و استیک
24,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
بشقاب مخصوص
30,000 تومان
میت برگر
19,500 تومان
چیکن برگر
15,000 تومان
هات داگ پنیری
15,000 تومان
استیک گوشت
15,000 تومان
استیک مرغ
15,000 تومان
فیله تنوری
24,000 تومان
زبان قارچ پرسی
29,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
همبرگر مخصوص
15,000 تومان
همبرگر ذغالی
12,000 تومان
چیز برگر
14,000 تومان
میت برگر
19,500 تومان
چیکن برگر
13,500 تومان
میکس برگر
15,000 تومان
همبرگر سادلی
13,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ فیله مخصوص
15,000 تومان
ساندویچ رست بیف
19,500 تومان
بیگ چیف
16,000 تومان
ساندویچ بلونیا
15,000 تومان
ساندویچ زبان و قارچ
19,500 تومان
ژامبون مرغ
9,000 تومان
ژامبون گوشت
9,000 تومان
هات برگر
16,000 تومان
هات داگ مخصوص
15,000 تومان
ژامبون تنوری پنیری
14,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
مرغ کنتاکی دو تکه
18,000 تومان
مرغ 3 تکه کنتاکی
22,000 تومان
مرغ 4 تکه کنتاکی
25,000 تومان
ناگت مرغ
23,000 تومان
کوردن بلو
22,000 تومان
قارچ سوخاری
15,000 تومان
پیاز سوخاری
14,000 تومان
میکس سوخاری
25,000 تومان
میگو سوخاری
22,000 تومان
فیله استرپس زعفرانی
24,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد ماکارونی
6,000 تومان
سالاد اندونزی
6,000 تومان
سالاد فصل
6,000 تومان
سالاد کلم
6,000 تومان
سیب زمینی
7,000 تومان
سیب پنیر ژامبون
16,000 تومان
سالاد سزار
17,000 تومان
لازانیا
17,000 تومان
سالاد مخصوص دانژه
7,000 تومان
نان سیر مخصوص
15,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ایستک قوطی
3,000 تومان
دلستر خانواده
5,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,000 تومان
آب معدنی بزرگ
3,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 توماندانژه هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
19:00 تا 22:30
12:00 تا 15:00