رستوران دانژه

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا مخصوص
21,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
21,000 تومان
پیتزا چیکن
21,000 تومان
پیتزا چیکن سوپریم
21,000 تومان
پیتزا زبان
24,000 تومان
پیتزا یونانی
21,000 تومان
پیتزا پپرونی
21,000 تومان
پیتزا سوپر سوپریم
23,000 تومان
پیتزا اسپایسی (تند)
21,000 تومان
پیتزا هاوانا
22,000 تومان
پیتزا مکزیکی
21,000 تومان
پیتزا وجیتا
18,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
17,000 تومان
پیتزا میگو
22,000 تومان
پیتزا رست بیف
23,000 تومان
پیتزا مزه
21,000 تومان
پیتزا برگر
21,000 تومان
های کلاس
22,000 تومان
پیتزا سیر و استیک
23,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
بشقاب مخصوص
25,000 تومان
میت برگر
14,000 تومان
چیکن برگر
14,000 تومان
دلمه قارچ
13,000 تومان
هات داگ پنیری
14,000 تومان
استیک گوشت
14,000 تومان
استیک مرغ
14,000 تومان
فیله تنوری
21,000 تومان
زبان قارچ پرسی
22,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
همبرگر مخصوص
13,500 تومان
همبرگر ذغالی
11,000 تومان
چیز برگر
12,500 تومان
میت برگر
13,000 تومان
چیکن برگر
12,000 تومان
میکس برگر
13,000 تومان
استیک مرغ
13,000 تومان
استیک گوشت
13,000 تومان
همبرگر سادلی
12,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ فیله مخصوص
15,000 تومان
ساندویچ رست بیف
15,000 تومان
بیگ چیف
14,000 تومان
ساندویچ بلونیا
14,000 تومان
ساندویچ زبان و قارچ
16,000 تومان
ژامبون مرغ
8,000 تومان
ژامبون گوشت
8,000 تومان
هات برگر
15,000 تومان
هات داگ مخصوص
13,000 تومان
ژامبون تنوری پنیری
13,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
مرغ 3 تکه کنتاکی
18,000 تومان
ناموجود
مرغ 4 تکه کنتاکی
22,000 تومان
ناموجود
ناگت مرغ
19,000 تومان
کوردن بلو
19,000 تومان
قارچ سوخاری
12,000 تومان
پیاز سوخاری
13,000 تومان
میکس سوخاری
21,000 تومان
میگو سوخاری
20,000 تومان
فیله استرپس زعفرانی
20,000 تومان
کتف کبابی (پاچینی )
18,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد ماکارونی
6,000 تومان
سالاد اندونزی
6,000 تومان
سالاد فصل
6,000 تومان
سالاد کلم
5,000 تومان
سیب زمینی
5,000 تومان
سیب پنیر ژامبون
13,000 تومان
سالاد سزار
15,000 تومان
لازانیا
17,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ایستک قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده
3,500 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
آب معدنی بزرگ
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 توماندانژه هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 23:00