رستوران دانژه

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا مخصوص
22,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
22,000 تومان
پیتزا چیکن
22,000 تومان
پیتزا چیکن سوپریم
22,000 تومان
پیتزا زبان
25,000 تومان
پیتزا یونانی
22,000 تومان
پیتزا پپرونی
22,000 تومان
پیتزا سوپر سوپریم
24,000 تومان
پیتزا اسپایسی (تند)
22,000 تومان
پیتزا هاوانا
23,000 تومان
پیتزا مکزیکی
22,000 تومان
پیتزا وجیتا
19,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
18,000 تومان
پیتزا میگو
23,000 تومان
پیتزا رست بیف
24,000 تومان
پیتزا مزه
22,000 تومان
پیتزا برگر
22,000 تومان
های کلاس
25,000 تومان
پیتزا سیر و استیک
24,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
بشقاب مخصوص
28,000 تومان
میت برگر
15,000 تومان
چیکن برگر
15,000 تومان
هات داگ پنیری
15,000 تومان
استیک گوشت
15,000 تومان
استیک مرغ
15,000 تومان
فیله تنوری
23,000 تومان
زبان قارچ پرسی
24,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
همبرگر مخصوص
13,500 تومان
همبرگر ذغالی
11,000 تومان
چیز برگر
12,500 تومان
میت برگر
13,000 تومان
چیکن برگر
12,000 تومان
میکس برگر
13,000 تومان
استیک مرغ
13,000 تومان
استیک گوشت
13,000 تومان
همبرگر سادلی
12,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ فیله مخصوص
15,000 تومان
ساندویچ رست بیف
16,000 تومان
بیگ چیف
15,000 تومان
ساندویچ بلونیا
15,000 تومان
ساندویچ زبان و قارچ
16,000 تومان
ژامبون مرغ
8,000 تومان
ژامبون گوشت
8,000 تومان
هات برگر
15,000 تومان
هات داگ مخصوص
14,000 تومان
ژامبون تنوری پنیری
13,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
مرغ 3 تکه کنتاکی
20,000 تومان
ناموجود
مرغ 4 تکه کنتاکی
23,000 تومان
ناموجود
ناگت مرغ
20,000 تومان
کوردن بلو
21,000 تومان
قارچ سوخاری
13,000 تومان
پیاز سوخاری
14,000 تومان
میکس سوخاری
23,000 تومان
میگو سوخاری
22,000 تومان
فیله استرپس زعفرانی
23,000 تومان
کتف کبابی (پاچینی )
18,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد ماکارونی
6,000 تومان
سالاد اندونزی
6,000 تومان
سالاد فصل
6,000 تومان
سالاد کلم
6,000 تومان
سیب زمینی
7,000 تومان
سیب پنیر ژامبون
14,000 تومان
سالاد سزار
16,000 تومان
لازانیا
17,000 تومان
سالاد مخصوص دانژه
7,000 تومان
نان سیر مخصوص
15,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ایستک قوطی
2,500 تومان
دلستر خانواده
4,000 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 توماندانژه هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
19:00 تا 22:30
12:00 تا 15:00