رستوران دانژه

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا مخصوص
19,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
19,000 تومان
پیتزا چیکن
19,000 تومان
پیتزا چیکن سوپریم
19,500 تومان
پیتزا زبان
22,000 تومان
پیتزا یونانی
19,000 تومان
پیتزا پپرونی
18,500 تومان
پیتزا سوپر سوپریم
22,000 تومان
پیتزا اسپایسی (تند)
19,000 تومان
پیتزا هاوانا
19,000 تومان
پیتزا مکزیکی
19,000 تومان
پیتزا وجیتا
17,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
16,000 تومان
پیتزا فیلادلفیا
18,500 تومان
پیتزا میگو
20,000 تومان
پیتزا رست بیف
22,000 تومان
پیتزا مزه
19,000 تومان
پیتزا برگر
19,000 تومان
های کلاس
21,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
بشقاب مخصوص
25,000 تومان
میکس برگر
13,000 تومان
میت برگر
13,000 تومان
چیکن برگر
13,000 تومان
دلمه قارچ
13,000 تومان
هات داگ پنیری
13,000 تومان
استیک گوشت
12,000 تومان
استیک مرغ
12,000 تومان
فیله تنوری
19,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
همبرگر مخصوص
13,000 تومان
همبرگر ذغالی
9,500 تومان
چیز برگر
11,500 تومان
میت برگر
13,000 تومان
چیکن برگر
12,000 تومان
میکس برگر
13,000 تومان
استیک مرغ
12,000 تومان
استیک گوشت
12,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ فیله مخصوص
14,000 تومان
ساندویچ رست بیف
15,000 تومان
بیگ چیف
13,000 تومان
ساندویچ بلونیا
13,500 تومان
ساندویچ زبان و قارچ
15,000 تومان
ژامبون مرغ
8,000 تومان
ژامبون گوشت
8,000 تومان
هات برگر
14,000 تومان
هات داگ پنیری مخصوص
13,000 تومان
ژامبون تنوری پنیری
12,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
مرغ 2 تکه کنتاکی
15,000 تومان
مرغ 3 تکه کنتاکی
17,000 تومان
مرغ 4 تکه کنتاکی
19,000 تومان
ناگت مرغ
17,000 تومان
کوردن بلو
17,000 تومان
قارچ سوخاری
10,000 تومان
پیاز سوخاری
13,000 تومان
میکس سوخاری
20,000 تومان
میگو سوخاری
20,000 تومان
فیله استرپس زعفرانی
18,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد ماکارونی
5,000 تومان
سالاد اندونزی
5,000 تومان
سالاد فصل
5,000 تومان
سالاد کلم
5,000 تومان
سیب زمینی
5,000 تومان
سیب پنیر ژامبون
11,000 تومان
سالاد سزار
15,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
8,500 تومان
سیب و چیپس و قارچ با ادویه مخصوص
9,000 تومان
لازانیا
16,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
دوغ کوچک
1,000 تومان
ایستک قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان
آب معدنی کوچک
800 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان