راهنمای نصب نسخه IOS

  • 1- برنامه «سیب اپ» را از اینجا دانلود و نصب کنید:
    https://new.sibapp.com/download

  • 2- برنامه «سیب اپ» را از طریق این راهنما فعال نمایید:
    https://new.sibapp.com/guide

  • 3- در «سیب اپ» ، همدان فود یا Hamedan Foodرا جستجو و نصب نمایید.

  • 4- از سفارش غذای آنلاین لذت ببرید!