دانژه

همدان خیابان مهدیه، نرسیده به چهارراه پارکپیتزا مخصوص
23,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
23,000 تومان
پیتزا چیکن
25,000 تومان
پیتزا چیکن سوپریم
24,000 تومان
پیتزا زبان
32,000 تومان
پیتزا یونانی
23,000 تومان
پیتزا پپرونی
27,000 تومان
پیتزا سوپر سوپریم
30,000 تومان
پیتزا اسپایسی (تند)
23,000 تومان
پیتزا هاوانا
25,000 تومان
پیتزا مکزیکی
25,000 تومان
پیتزا وجیتا
20,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
18,000 تومان
پیتزا میگو
26,000 تومان
پیتزا رست بیف
30,000 تومان
پیتزا مزه
23,000 تومان
پیتزا برگر
23,000 تومان
های کلاس
23,000 تومان
پیتزا سیر و استیک
29,500 تومان

بشقاب مخصوص
33,000 تومان
میت برگر
21,000 تومان
چیکن برگر
19,000 تومان
هات داگ پنیری
19,000 تومان
استیک گوشت
19,000 تومان
استیک مرغ
16,000 تومان
فیله تنوری
24,000 تومان
زبان قارچ پرسی
29,000 تومان

همبرگر مخصوص
15,000 تومان
همبرگر ذغالی
12,000 تومان
چیز برگر
14,000 تومان
میت برگر
19,500 تومان
میکس برگر
19,500 تومان
همبرگر سادلی
13,500 تومان

ساندویچ فیله مخصوص
17,000 تومان
ساندویچ رست بیف
19,500 تومان
بیگ چیف
18,000 تومان
ساندویچ بلونیا
18,000 تومان
ساندویچ زبان و قارچ
25,000 تومان
ژامبون مرغ
9,000 تومان
ژامبون گوشت
9,000 تومان
هات برگر
17,000 تومان
هات داگ مخصوص
16,000 تومان
ژامبون تنوری پنیری
15,000 تومان

مرغ کنتاکی دو تکه
20,000 تومان
مرغ 3 تکه کنتاکی
24,000 تومان
ناموجود
مرغ 4 تکه کنتاکی
27,000 تومان
ناموجود
ناگت مرغ
26,000 تومان
کوردن بلو
25,000 تومان
قارچ سوخاری
15,000 تومان
پیاز سوخاری
16,000 تومان
میکس سوخاری
27,000 تومان
میگو سوخاری
25,000 تومان
فیله استرپس زعفرانی
25,000 تومان

سالاد ماکارونی
7,000 تومان
سالاد اندونزی
7,000 تومان
سالاد فصل
6,000 تومان
سالاد کلم
7,000 تومان
سیب زمینی
8,000 تومان
سیب پنیر ژامبون
16,000 تومان
سالاد سزار
17,000 تومان
لازانیا
17,000 تومان
سالاد مخصوص دانژه
7,000 تومان
نان سیر مخصوص
15,000 تومان

ایستک قوطی
3,500 تومان
دلستر خانواده
5,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان