فست فود آتیش

استادان، روبروی خیابان فجرپیتزا مارگاریتا
خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، سبزیجات معطر، سس کچاپ مخصوص
14,000 تومان
پیتزا سبزیجات
خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل، گوجه، ذرت، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، زیتون، سس کچاپ
17,000 تومان
پیتزا مخصوص
کالباس خشک، ژامبون مرغ، ژامبون پپرونی، هات داگ، قارچ، خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، سس کچاپ مخصوص
17,000 تومان
پیتزا ویکتوریا
ژامبون مرغ،خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، قارچ، سس کچاپ مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
17,000 تومان
پیتزا پپرونی (تند)
ژامبون پپرونی، خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، قارچ، سس کچاپ مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
17,000 تومان
پیتزا یونانی
گوشت چرخ کرده مزه دار شده، خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، سس کچاپ، قارچ، فلفل ای، گوجه
22,000 تومان
پیتزا چیکن
شنیسل مرغ،خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، گوجه، سس کچاپ، قارچ، فلفل دلمه ای
20,000 تومان
پیتزا چیلی (تند)
گوشت چرخ کرده مزه دار (تند)، خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، سس کچاپ، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
23,000 تومان
پیتزا میکس
فیله گوساله مزه دار شده، شنیسل مرغ مزه دار شده، قارچ،خمیر پیتزای غنی شده،پنیر مخصوص، سس کچاپ، فلفل دلمه ای
23,000 تومان
پیتزا زبان
زبان گوساله مزه دار شده، خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
25,000 تومان
پیتزا استیک و سیر
فیله گوساله، خمیر پیتزای غنی شده، پنیر مخصوص، قارچ، سس کچاپ مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه
25,000 تومان
پیتزا چهار فصل
25,000 تومان

ژامبون مخلوط
120 گرم ژامبون مرغ و گوشت
8,000 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری
120 گرم ژامبون مرغ و گوشت، پنیر مخصوص، قارچ
11,000 تومان
آتیش برگر
110 گرم همبرگر گوشت 85%
10,000 تومان
چیز برگر مخصوص
110 گرم همبرگر گوشت 85%،پنیر گودا، قارچ
12,000 تومان
دوبل چیز برگر مخصوص
220 گرم همبرگر گوشت 85%،پنیر گودا، قارچ
15,000 تومان
رویال برگر
110 گرم همبرگر گوشت 85%، پنیر مخصوص، ژامبون مرغ،پنیر گودا،قارچ
13,000 تومان
هات داگ
135 گرم هات داگ طلایی
9,000 تومان
هات داگ تنوری
135 گرم هات داگ طلایی، پنیر مخصوص، قارچ
11,000 تومان
استیک برگر
135 گرم استیک گوشت قرمز 98%
12,000 تومان
سینه مرغ کبابی
130 گرم فیله مرغ مزه دار شده
11,000 تومان
هات رویال
110 گرم همبرگر گوشت 85%، پنیر مخصوص، ژامبون پپرونی، پنیر گودا، قارچ
13,000 تومان
ساندویچ ویژه (joben)
فیله استرپس، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت
13,000 تومان
ساندویچ سوپر سوپریم
فیله استرپس، ژامبون، قارچ، چیپس خلال
15,000 تومان

ساندویچ رست بیف
فیله گوساله مزه دار شده، نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای،گوجه، سس کچاپ مخصوص
15,000 تومان
ساندویچ زبان
زبان گوساله مزه دار شده، نان ایتالیایی مخصوص، گوجه، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس کچاپ مخصوص
16,000 تومان
ساندویچ چیکن
شنیسل مرغ مزه دار شده، نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس کچاپ
13,000 تومان
ساندویچ میکس
شنیسل مرغ مزه دار شده،فیله گوساله مزه دار شده، قارچ، نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای
14,000 تومان
ساندویچ سیسیلی (تند)
گوشت چرخ کرده مزه دار شده(تند)، نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس کچاپ مخصوص
14,000 تومان
ساندویچ هات داگ
هات داگ خورد شده، نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس کچاپ مخصوص
11,000 تومان
ژامبون مخلوط
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس کچاپ مخصوص
11,000 تومان
هات ساندویچ
ژامبون پپرونی، نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس کچاپ
11,000 تومان
ساندویچ سبزیجات
نان ایتالیایی مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، نخود فرنگی، ذرت، سس کچاپ مخصوص
12,000 تومان

مرغ سوخاری 2 تکه
مرغ سوخاری، سیب زمینی، سس سیر مخصوص
17,000 تومان
مرغ سوخاری 3 تکه
مرغ سوخاری، سیب زمینی، سس سیر مخصوص
20,000 تومان
استریپس 4 تکه (فیله مرغ سوخاری)
فیله مرغ،سیب زمینی، نوشابه، سس سیر
22,000 تومان
استریپس 6 تکه (فیله مرغ سوخاری)
فیله مرغ،سیب زمینی، نوشابه، سس سیر
30,000 تومان
سوخاری مخلوط
دو تکه مرغ سوخاری، دو تکه استرپس، سیب زمینی، سس سیر مخصوص
24,000 تومان
میگو سوخاری
هشت تکه میگو، سیب زمینی، سس مخصوص سیر، نوشابه
21,000 تومان
ناگت مرغ
هشت تکه ناگت، سیب زمینی، سس سیر مخصوص
20,000 تومان

قارچ سوخاری
11,000 تومان
پیاز سوخاری
10,000 تومان
سیب زمینی، پنیر، قارچ
12,000 تومان
سیب زمینی
7,000 تومان
سالاد ماکارونی
4,000 تومان
سالاد کلم
3,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان