رستوران سیمرغ طلایی

چهار راه شهناز، نبش نوابچلو کباب روسی
40,000 تومان
چلو کباب چنجه
35,000 تومان
چلو کباب سلطانی
26,000 تومان
چلو برگ مخصوص
21,000 تومان
چلو کباب اسکندری
25,000 تومان
چلو کباب بختیاری
20,000 تومان
چلو جوجه مخصوص
14,500 تومان
چلو کباب وزیری
14,000 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
12,000 تومان
چلو کباب نگین دار
12,000 تومان
چلو کباب کوبیده
11,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا
22,000 تومان
چلو لقمه سبزیجات مخصوص سیمرغ
20,000 تومان
چلو کباب قفقازی
37,000 تومان
چلو جوجه لقمه ای
20,000 تومان
چلو جوجه حلزونی
19,000 تومان
چلو کره
5,000 تومان
چلو کباب ثریایی
30,000 تومان

چلو خورشت روز
10,500 تومان

رولت مرغ
25,000 تومان
کیویسکی
25,000 تومان
جوجه چینی
20,000 تومان
شنیسل
18,000 تومان

فیله سوخاری
21,000 تومان
جوجه سوخاری
20,000 تومان

خوراک کوبیده
بدون برنج
7,000 تومان

ماست کوچک
1,500 تومان
زیتون
2,500 تومان
سالاد
2,500 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دوغ کوچک
2,500 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان
نوشابه خانواده
4,000 تومان
ایستک قوطی
3,000 تومان
اب معدنی کوچک
1,000 تومان
نوشابه تک نفره پلاستیکی
1,500 تومان